ສຶກສາ​ປະຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ກິລາກາ​ຍະ​ກຳ, ຄຸນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ, ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳຄັນ​, ເຕັກນິກ, ສະມັດ​ຕະພາບຣ່າງກາຍ, ທັກ​ສະ​ພື້ນຖານ ​ແລະ ສາມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກະຕິ​ກາ​ການ​ຫລີ້ນ​ກິລາ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖຶກຕ້ອງ

ໃນ​ວິຊາ​ນີ້​ຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​​ເຖິງ​ປະຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ, ຄວາມ​ໝາຍ, ຄວາມ​ສຳຄັນ ​ແລະ ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ກິລາ, ກາ​ຍະ​ວິພາກ​ສາດ-​ສິລິ​ລະວິ​ທະຍາ​ຂອງ​ມະນຸດ, ການ​ອອກກຳລັງ​ກາຍ​ໂດຍ​ພືນ​ຖານ, ສັດສ່ວນ​ຂອງຣ່າງກາຍ, ການ​ທົດ​ສອບ​ສະມັດ​ຕະພາບ​ທາງ​ກາຍ, ການ​ເສີມ​ສ້າງ​ສະມັດ​ຕະພາບ​ທາງ​ກາຍ, ການ​ພິຈາລະນາ​ເລືອກ​ກິດຈະກຳ​ກິລາ, ​ໂພຊະ​ນາ​ການ​ກັບ​ການ​ກິລາ, ການ​ບາດ​ເຈັບ​ທາງ​ກິລາ

ປະຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ກິລາ​ເທັນ​ນິດ, ​ເຕັກນິກ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ກິລາ​ເທັນ​ນິດ, ການ​ຫລີ້ນ ​ເປັນ​ເກ​ມ ​ແລະ ກະຕິ​ກາ