ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບປັດຊະຍາ, ຫຼັກມູນພື້ນຖານຂອງວິທີສັດຈະວິພາກ, ບັນດາກົດ ເກນພື້ນຖານ, ມາດຕະເກນ, ທິດສະດີຄວາມຮັບຮູ້; ການກຳເນີດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະ ກິດການເມືອງ, ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການກຳເນີດລັດທິທຶນນິຍົມ, ທຶນ ແລະ ມູນຄ່າສ່ວນເກີນ, ການ ສະສົມທຶນ ແລະ ໄພວ່າງງານ; ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ, ລະບອບປະຊາ ທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ລະບອບປະຊາທິປະໄຕສັງຄົມນິຍົມລັດທິສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ພາລະກຳປະຫັວດສາດ ຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ.

ສຶກສາຄວາມໝາຍ, ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ, ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການສຶກສາ, ພື້ນຖານແນວຄິດທິດສະດີກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ, ອົງປະກອບ ແລະ ປັດໃຈຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງລະ ຫວ່າງປະເທດ, ສະຖານະການໃນອາດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນທີ່ສຳຄັນຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ.

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບການເມືອງ-ການປົກຄອງແຫ່ງ ສປປລາວ, ນະໂຍບາຍ ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ, ນະໂຍບາຍການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ນະໂຍບາຍດ້ານວັດ ທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ.

ລັດທິວັດຖຸນິຍົມສັດຈະວິພາກ, ທາດແທ້ຂອງວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ(ສະຕິ), ຫຼັກມູນພື້ນຖານຂອງວິທີສັດຈະວິພາກວັດຖຸນິຍົມ, ກົດເກນ ແລະ ມາດຕາເກນພື້ນຖານຂອງວິທີສັດຈະວິພາກ ວັດຖຸນິຍົມ, ລັດທິວັດຖຸນິຍົມປະຫວັດວິພາກກ່ຽວກັບຮູບຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ສະຕິສັງຄົມແລະຮູບຖານສະຕິສັງຄົມ, ຊົນຊັ້ນ ແລະການຕໍ່ສູ້ຊົນຊັ້ນ, ບົດບາດມະຫາຊົນແລະບຸກຄົນໃນປະຫວັດສາດ, ການປະຕິວັດສັງຄົມ ແລະ ຊາດ.