ສຶກສາສະພາບການການກຳເນີດລະບອບສັກດິນາຢູ່ເອີລົບ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານສາສະ ໜາທີ່ມີໄລຍະເວລາຍາວນານເປັນຫຼາຍ 100 ປີຈົນສິ້ນສຸດລະບອບສັກດິນາ.

ວິຊາ​ນີ້​ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ໂລກ​ສະ​ໄໝ​ສົງຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ່ 1 ຈັນ​ເຖິງ​ການ​ກຳ​ເນີ​ດສົງຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ​ແລະ ຜົນ​ກະທົບ​ຂອງ​ການ​ພົວພັນ​ດັ່ງກ່າວ​ຕໍ່​ກັບ​ສັງຄົມ​ໂລກ

ວິຊາ​ນີ້​ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບຄວາມຮູ້ພື້­ນຖານ­ກ່ຽວກັບການ­ຮຽນ­ການ­ສອນ­ ແລະລະບົບການສອນ, ຈຸດປະສົງຂອງການ­ສອນ­ແລະກາ­ນນ­ຳເອົາກິດຈະກຳການ ຮຽ­ນກາ­ນສອນ­ມານ­ຳໃຊ້,ໃນການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີສະ ໃໝ່ໄໝໃ­ນການຮຽນ­ຮູ້່, ວິທີສອນ­ແບບຕ່າງໆແລະທັກສະກາ­ນສອນ­ວິທີສອນ­ແບບຕ່າງໆແລະທັກສະການ­ສອນ­ການວາງແຜ­ນ