ວິຊານີ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ພື້ນ​ຖານຂອງນິວເຄລຍ, ພະລັງງານ​ສຳ​ພັນໃນນິວເຄລຍ, ​ທາດ​ກຳ​ມັນ​ຕະ​ລັງ​ສີ ແລະກຳ​ມັນ​ຕະ​ພາບ​ລັງ​ສີ, ການສະຫລາຍໂຕຂອງນິວເຄລຍ, ປະຕິກິລິຍານິວເຄລຍແລະການຫາອາຍຸຂອງວັດຖຸບູຮານ.

ເນື້ອໃນຂອງວິຊານີ້ແມ່ນກວມເອົາໄຟຟ້າສະຖິດ​, , ​ໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ,​ ໄຟຟ້າກະແສ ​ໄຟຟ້າສະຫຼັບ, ​ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ