ສຶກສາຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ, ບົດ​ບາດ ຂອງ​ເອກະສາ​ນປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ, ສຶກສາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ເອກະສານ, ຈັດຕັ້ງຄຸ້ມ​ຄອງ​ເອກະສານ​ຂາ​ເຂົ້າ ​ແລະ​ຂາ​ອອກ​ໃຫ້​ເປັນ​ລະບົບ. ສັບ​ຊ້ອນ​ສຳນວນ​ເອກະສານຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກາລະ​ເທສະ, ທ້ອນໂຮມ, ​ໄຈ້ແຍກ, ກຳນົດຄຸນຄ່າເອກະສານ, ຂຶ້ນສະຖິຕິ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຈັດຕັ້ງນຳໃຊ້ເອກະສານສຳເນົາ.