ຍີນຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ສະຖາບັນຂົງຈື

ສະຖາບັນຂົງຈືທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງ ແລະເປີດຢ່າງເປັນທາງການ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 23 ມີນາ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະເປັນແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ.ລາວ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງ ສປປ.ລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ກັບສຳນັກງານສົງເສີມການຮຽນການ-ສອນພາສາຈີນນາໆຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີ ສປ.ຈີນ.

ສະຖາບັນຂົງຈື ໄດ້ດຳເນີນການ ຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງຕົນຄື ການຮ່ວມມືໃນການສົ່ງເສີມພາສາ ແລະ ວັດທະນາທຳລະຫ່ວາງລາວຈີນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງສຳນັກງານໃຫ່ຍຂົງຈື້ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ສປ.ຈີນ ແລະກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາລາວ ໂດຍມອບໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ຊາດລາວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ.ລາວ